مطالعات موزه باستان شناسی

مطالعات طراحی باغ موزه کودک ( ۴۰ ص word)

هدف اساسی باغ موزه بهبود فرایند یاددهی – یادگیری است؛ یعنی یادگیری درست و سریع، به یاد آوردن سریع و کامل، به خاطر سپردن عمیق و پایدار و به کار بردن صحیح و به موقع، همۀ این اقدامات صرفاً برای ایجاد تغییرات عمیق و پایدار در رفتار دانش آموزان است .

پروژه مطالعات طراحی باغ موزه کودک، ۴۰ ص (word)، شامل سر فصل های زیر می باشد.

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه
طرح مسئله
ضرورت و اهمیت موضوع
تاریخچه شهر بوکان
آثار باستانی بوکان و حومه
نقاط تاریخی و دیدنی بوکان
اقلیم منطقه
ویژگی های معماری منطقه
موقعیت خورشید
وزش باد
اهمیت طرح راهبرد محیطی و گردشگری
طرح راهبرد محیطی و گردشگری
آنچه ما از طرح راهبرد محیطی و گردشگری اراضی شهری می دانیم
اهداف طرح
اهداف اصلی
اهداف فرعی
معماری

انسان
نوع نگاه مخاطب به باغ موزه و طرح
طبیعت
نحوه مواجهه با طبیعت وضع موجود
باغ موزه در یک نگاه کلی
اتاق های موزه
روشنایی
. روشنایی حاصل ازپنجره
فضا های مورد نیاز و مساحت آنها
جمع بندی

منابع و ماخذ


 

مقدمه

در این پروژه الگویی برای کالبد و فضایی در زمینه فناوری آموزشی، با عنوان “باغ موزه” تشریح می شود. امید است به چارچوب گستردۀ فعالیت این موضوع در مدارس و اهمیت و ثمرۀ مفیدی که ممکن است برای آینده سازان ایران اسلامی در پی داشته باشد توجه شود .
باغ موزه، مرکزی آموزشی – کاربردی محسوب می شود. فعالیتها و فرایندهای پیشنهادی در این مرکز می تواند الگویی تعمیم دادنی در آموزشگاهها و مدارس باشد و در هر واحد در حد امکانات و توان مدرسه ایجاد شود . هدف اساسی باغ موزه بهبود فرایند یاددهی – یادگیری است؛ یعنی یادگیری درست و سریع، به یاد آوردن سریع و کامل، به خاطر سپردن عمیق و پایدار و به کار بردن صحیح و به موقع، همۀ این اقدامات صرفاً برای ایجاد تغییرات عمیق و پایدار در رفتار دانش آموزان است .یکی از اشکالات آموزش و پرورش متداول (سنتی)، جزئی کردن تعلیم و تربیت است که در آن هر موضوع بدون ارجاع به موضوعهای دیگر تحلیل می شود. باغ موزه این امکان را فراهم می سازدکه دانش آموز توانایی خود را برای درک روابط متقابل و یکسان سازی پدیده ها افزایش دهد و از مطالب سازمان یافته ،بیشترین بهره را ببرد و آنچه را می آموزد، به سطوح جامع مفاهیم جهان ربط دهد .پس ، باغ موزۀ فناوری آموزشی، به تمام عناصر مؤثر در یادگیری عمیق دانش آموزان توجه خواهد کرد .
– این مرکز، در واقع، می تواند مرکز هماهنگی برنامه های آموزشی مدارس نیز باشد .
– باغ موزه به کودک و دانش آموز به عنوان اولین و مهمترین جزء نظام آموزش و پرورش، به صورت مجموعه ای از تواناییهای جسمی، روانی، عقلی و عاطفی می نگرد .
– فضای باغ موزه به گونه ای است که فرایند یاددهی – یادگیری را در کودک و دانش آموز آسان می کند و با مشارکت او در یادگیری، امکان بروز خلاقیت او را فراهم می سازد .در واقع، تأکید باغ موزه بر “یادگیری اکتشافی” است .
– در باغ موزه، تجهیزات، رسانه های آموزشی و وسایل کمک آموزشی به گونه ای استفاده می شود که گویی با فضا و محیط عجین شده است و از آن جدایی ناپذیر است .
– بسیاری از ویژگی های نظام آموزشی حوزوی به صورت الگویی، می تواند برای اصلاح شیوه های آموزشی مدارس به کار گرفته شود. سعی می شود تا دانش آموز، در باغ موزه نقشی مشابه طلبه داشته باشد .
– فناوری آموزشی به عنوان پیشرفته ترین سیستم انتقال اطلاعات محور اصلی محیط آموزشی باغ موزه است .
– فضاهای عملکردی، در این مکان، چنان طراحی می شود که هر کدام دربرگیرنده مفاهیم مشترکی در زمینه های مختلف علمی – آموزشی باشد .
علوم و مفاهیم آموزشی به شکل شبکه های منسجم در محیط گسترده می شود . نقاطی که این شبکه ها بر هم منطبق می شود، در واقع، همان فضاهایی است که در برگیرندۀ اشتراکات این مفاهیم خواهد بود .این امر به ارتقای سطح و حیطه های یادگیری کمک می کند .

طرح مسئله
امروزه، مسائل و مشکلات گوناگونی گریبان گیر معماری کشور است. بسیاری از آنها، ناشی از طرح های معماری است و برخی دیگر، به نحوه اجرای آنها مرتبط می شود. اما مهم ترین مشکل معماری ایران بحران هویت آن است که شاید حاکی از همین دردمندی خودمان باشد؛ چرا که یکی از مهم ترین و گویاترین جلوه های فرهنگی هر قومی ،معماری آن قوم است . بیمار بودن معماری در تمام عرصه های آن مشهود است .
هدف پروژه حاضر، یافتن کالبدی جدید برای اصلاح فرایند آموزش و پرورش است .فرایندی که جهت گیری آن به سمت رشد تفکر خلاق در کودکان است .نتیجه این کار، لذت بردن از دانستن و احساس کامیابی است. باید دقت کرد که وقتی بچه ها در فرایند این لذت با هم مشارکت و همگامی می کنند، خوشحالی بیشتری دارند و این مشارکت جمعی – همان گونه که در بازی طبیعی بچه ها دیده می شود – زمینه های رشد آنها را فراهم می آورد .
هدف نهایی مراکزی همچون باغ موزه، ارتقای سطح دانش همگانی است .در این بین، قشر کودک و نوجوان در مستعدترین شرایط و بهترین وضعیت از نظر توان ذهنی و جسمی برای یادگیری اند و تأثیر آموزش برآنان ماندگارتر است . در عین حال، کودکان آینده سازان جامعه خویش به شمار می روند، بنابراین، این مراکز عنایت خاصی به این گروه از مخاطبان دارد .در دوران کودکی و نوجوانی که پایه های فکری و تربیتی آدمی پی ریزی می شود، نقش کالبدی محیط آموزشی اهمیت شایانی دارد .
این پروژه با عنوان باغ موزه کودک پاسخگوی سؤالات زیر است :
• کدام معماری می تواند ظرف و زمینه مناسب آموزش را فراهم آورد ؟
• رابطه منطقی میان معماری، تکنولوژی آموزشی و یادگیری چیست ؟
• تأثیر ساختار فضای آموزشی بر کیفیت و کمیت درک مفاهیم آموزشی چیست ؟
• آیا می توان از باغ یا پارک و به طور کلی ، از طبیعت بهره ای فراتر از تفریح و تفرج گرفت و برای آموزشی هدفمند از آن استفاده کرد ؟
• و در نهایت، آیا می توان فضایی تصویر کرد که حتی تک تک اجزای آن آموزنده و برای پرورشی هدفمند باشد ؟
برای رسیدن به جواب این سؤالها، با صرف وقت، اطلاعات وسیعی جمع آوری شده است؛ چراکه بخش عمده ای از این اطلاعات، به دلیل نو بودن موضوع تحقیق در ایران، در دسترس نبود و برای تعیین بسیاری از مشخصات مورد نیاز طراحی، باید مطالعاتی خاص در بخشهای مختلف مربوط به موضوع تحقیق صورت می گرفت . تازه و نوپا بودن بحث تکنولوژی آموزشی در ایران – که یکی از ارکان اصلی پروژه است – و ناآشنا بودن این جزء مهم آموزش و پرورش حتی برای متولیان این بخش، از جمله مسائلی است که نگارنده را برآن داشت تا برای درک و آشنایی کامل تر با این بخش از تحقیق، مطالعات وسیع و مصاحبه های متعدد با صاحب نظران انجام دهم . اطلاعات پایه ای این پروژه از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با روانشناسان و صاحب نظران جمع آوری شده است.
شناخت دقیق نوع نگاه نوجوانان به محیط اطراف و چگونگی درک آنها از فضا بخش دیگری از کار تحقیق است. این شناخت نقش بسزایی در جهت گیری طراحی باغ موزه کودک داشته است .
برای توجیه عنوان باغ موزه و روشن شدن علت انتخاب فضایی با مفهوم خاص موزه در دل محیطی طبیعی برای امر آموزش و یادگیری، بررسی مفهوم موزه در گذشته و حال و همچنین بررسی معماری با طبیعت در فرهنگهای مختلف است و رویکرد باغ موزه را به آنها روشن ساخته است .
دستیابی به اطلاعات نمونه های مشابه و بهره مندی از تجارب موجود در داخل و خارج کشور نیز، از مشکل ترین مراحل کار بود. فضاها و مکانهای بسیار گوناگونی معرفی و بررسی می شود که علت اشاره به هر کدام برای نوع خاص ارتباط آن با نیازمندی های موجود در باغ موزه …

.

.

.

برای دریافت مطالعات طراحی باغ موزه کودک، در پایین روی لینک دانلود کلیک کنید.


عنوان :مطالعات طراحی باغ موزه کودک ( ۴۰ ص word)مطالعات موزه باستان شناسی

دانلود

حجم:۵۲٫۲kb

فرمت:rar

رمز فایل: memarino.ir


نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *