پاورپوینت معماری ارگانیک

پاورپوینت معماری ارگانیک (۴۸ اسلاید)

معماری ارگانیک در قرن ۱۹ توسط فرانک فرنس و لویی سالیوان شکل گرفت . اوج شکوفایی این نظریه را میتوان در نیمه اول قرن بیستم در نوشتارها و طرحهای لوید رایت مشاهده کرد .

پروژه پاورپوینت معماری ارگانیک ، دارای ۴۸ اسلاید ، شامل سر فصل های زیر می باشد.

معماری ارگانیک
رالف والدو امرسون
ویوله لودوک
فرانک فرنس
لوید رایت

 

معماری ارگانیک

پدیده معماری ارگانیک را نمی توان به آسانی  با وقایع اجتماعی  ، فنی یا فرهنگی مرتبط ساخت به ویژه که این پدیده از نظر زمانی یک دوره طولانی را در بر می گیرد . بینش معماری ارگانیک  ریشه در فلسفه رمانتیک دارد . رمانتیسم یک جنبش فلسفی ، هنری و ادبی در اواخر قرن  هجده و نوزده میلادی  در شمال غربی اروپا بود که به سایر نقاط اروپا و امریکا سرایت کرد . این جنبش واکنشی در مقابل خرد گرایی عقل مدرن بود . رمانتیک ها همانند پیروان تفکر کلاسیک به ذهن انسان اعتقاد داشتند . ولی رمانتیک ها به آن بخش از ذهن توجه داشتند که بیشتر در باره  احساس و عواطف بود . در صورتی که برای فلاسفه کلاسیک مانند دکارت ولیبنیتز ، عقل و منطق اهمیت داشت .

نکته حائز اهمیت این که اکثر فلاسفه ی رمانتیک شاعر بودند و به تجلیل از طبیعت ، عواطف و تخیل می پرداختند . در حالی که اکثر فلاسفه کلاسیک ریاضی دان بودند .لذا در آثار ادبی هنری کلاسیک میتوان وضوح ، عدم ابهام ، نظم ، تقارن و تناسب را مشاهده کرد . ولی در آثار رمانتیک احساس و هیجان ، ایجاد ابهام وتوهم و مناظر تماشایی طبیعی مورد نظر است. کلاسیک به دنبال سلطه بر طبیعت است در حالی که رمانتیک در پی تحسین طبیعت است .

فردریش ویلهم شیلینگ ( ۱۸۵۴-۱۷۷۵ ) ، که یکی از بنیانگذاران مهم فلسفه رمانتیک محسوب می شود ، معتقد بود که طبیعت جزیی از خود انسان است و بین انسان و طبیعت جدایی نیست .برای نظریه پردازان قرن نوزدهم آمریکا ، که به دنبال زیبایی مدرن بودند ، طبیعت تنها مسئله صحیح تلقی می شد . هنرمند می بایست ترکیبی می ساخت که به موازات طبیعت باشد و پروسه حیات و رشد و توسعه را به صورت انتزاعی نشان دهد .رالف والدو امرسون ( ۱۸۸۲-۱۸۰۳ ) نویسنده ، شاعر و کشیش امریکایی ، هنرمندان را تشویق می کرد که از طبیعت الهام بگیرند . وی هنرمندان را برای یافتن رابطه بین فرم و عملکرد در طبیعت هدایت می کرد . او می نویسد : « طبیعت سیستمی از فرم ها و روش های به وجود آوردن را خلق می کند که مستقیما” قابل تطبیق در هنر است .

هوراتیو گرینو (۱۸۷۹-۱۸۱۴ ) مجسمه ساز و هنرمند آمریکایی ، نظریه زیبایی پیشنهاد میکرد که بر اساس مطالعه دقیق طبیعت بود . « قانون تطبیق پذیری ، قانون زیربنایی طبیعت در تمام ساختارها است ». ساموئل تیلور کولریج ( ۱۸۳۴-۱۷۷۲ ) شاعر، ادیب و فیلسوف انگلیسی ، معتقد بود که « فرم ارگانیک همان گونه که از درون رشد می کند ، شکل میگیرد».و بالاخره ویوله لودوک (۱۸۷۹-۱۸۱۴ ) معمار معروف فرانسوی، سازه ساختمانهای گوتیک را سازه پویا و دینامیک می دانست . « وی معماران را ترغیب کرد که قوانین طبیعی خلقت را به کار گیرند . همانند مجسمه سازان قرون وسطی که گیاهان وحیوانات را مطالعه میکردند تا بفهمند که چگونه فرم های آنها همواره یک عملکردی را نشان میدهند و یا خود را با خصوصیات ارگانیسم تطبیق می دهند ». لودوک بر این نظر بود که « ارتباط بین عملکرد و سازه یک اصل زیر بنایی در قرون وسطی بود و باید راهنمای هنرمندان مدرن باشد .

لذا میتوان بیان نمود که عقاید رمانتیک های اروپا و آمریکا ،  بلاخص نظرات آنها در مورد طبیعت و قوانین طبیعی ، زیر بنای فکری معماری ارگانیک را تشکیل میدهد .معماری ارگانیک در قرن ۱۹ توسط فرانک فرنس و لویی سالیوان شکل گرفت . اوج شکوفایی این نظریه را میتوان در نیمه اول قرن بیستم در نوشتارها و طرحهای لوید رایت مشاهده کرد .

نمونه پاورپوینت معماری ارگانیک1

فرانک فرنس که استاد سالیوان محسوب می شد ، بیشتر تأثیر سبک نئوگوتیک بود . به اعتقاد فرنس « بر اساس نظریه ارگانیک ، همه فرمهای طبیعی پویا ( دینامیک ) هستند . نیروها و فشارهایی که در ساختار یک حیوان دخیل هستند ، کشش ماهیچه ها و مفاصل هنگامی که موجود حرکت می کند ، طرح رشد و گسترش که در فرم گیاهان و صدفها دیده می شود ، تصویری از یک شکل زنده است . اگر یک کار هنری بخواهد بیان کننده باشد ، باید به صورت ارگانیک ساخته شود ، اجزاء آن نمی توانند به صورت بخشهای مجزا باشد ، بلکه آنها باید در یک سیستم پویا و شکل پذیر در یکدیگر ادغام شده باشند . بیان در معماری باید در حل کردن نیروهای فیزیکی که در یک کالبد ارگانیک عمل می کند ، صورت گیرد .

نمونه پاورپوینت معماری ارگانیک 2.

لوید رایت به تحقیق یکی از مهمترین و خلاق ترین معماران و نظریه پردازان قرن بیستم میباشد . وی در طی نود سال عمر پر بار خود ( ۱۹۵۹-۱۸۶۹ ) بیش از شصت سال فعالیت مستمر معماری داشته و حدود ۵۶۰ ساختمان اجرا کرده است .« ارگانیک » واژه ای است که لوید رایت برای توصیف معماری خود به کار می برد . در ضمن او هر گز نپذیرفت که کار معماری دیگری جز ارگانیک ، اصلا” معماری است .خانه های اولیه رایت به نام خانه های دشت های مسطح معروف بودند ، زیرا این خانه ها که غالبا” در حومه شهر شیکاگو ساخته شده بودند ، در تلفیق و هماهنگی با دشت های مسطح  سرسبز این نواحی طراحی شده بودند .

نمونه پاورپوینت معماری ارگانیک 3.

از مشخصه های بارز این ساختمان ها می توان به پنجره های سرتاسری ، کنسول نمودن بام  و نمایش افقی آن به موازات سطح زمین مسطح و نشان دادن مصالح در ساختمان اشاره کرد . از جمله شاخص ترین نمونه های این ساختمان ها باید از خانه روبی در حومه شیکاگو نام برد.اگر چه رایت با تکنولوژی مدرن مخالفتی نداشت ، ولی وی آن را به عنوان غایت و هدف تلقی نمی نمود . به اعتقاد رایت ، تکنولوژی وسیله ای است برای رسیدن به یک معماری و بالاتر که از نظر وی همانا معماری ارگانیک بود . او در ۲۰ مه ۱۹۵۳ در تلیسین معماری ارگانیک را در نه عبارت ذیل تعریف کرد:

طبیعت : فقط شامل محیط خارج مانند ابرها ، درختان و حیوانات نمی شود بلکه شامل داخل بنا و اجزاء و مصالح آنها نیز می باشد .

نمونه پاورپوینت معماری ارگانیک 4.

ارگانیک : به معنای همگونی وتلفیق اجزاء نسبت به کل وکل نسبت به اجزا است .

شکل تابع عملکرد : عملکرد صرف صحیح نمی باشد بلکه تلفیق فرم و عملکرد و استفاده از ابداع و قدرت تفکر انسان در رابطه با عملکرد ضروری است . فرم و عملکرد یکی هستند .

لطافت : تفکر و تخیل انسان باید مصالح و سازه سخت ساختمان را به صورت فرمهای دلپذیر و انسانی شکل دهد . همان گونه که پوشش درخت گل های بوته ها ، شاخه های آنها را تکمیل میکند . مکانیک ساختمان باید در اختیار انسان باشد .

سنت :تبعیت و نه تقلید از سنت اساس تفکر معماری ارگانیک است

تزئینات : بخشی جدایی ناپذیر از معماری است . رابطه تزئینات به معماری همانند گلها به شاخه های بوته می باشد .

نمونه پاورپوینت معماری ارگانیک 5.

روح :روح چیزی نیست که به ساختمان القا شود ، بلکه باید در درون آن وجود داشته باشد و از داخل به خارج گسترش یابد .

بعد سوم :برخلاف اعتقاد عمومی ، بعد سوم عرض نیست ، بلکه ضخامت و عمق است .

فضا : عنصری است که دائما باید در حال گسترش باشد. فضا یک شالوده پنهانی است که تمام ریتم های ساختمان باید از آن منبعث شوند و در آن جریان داشته باشند .شاهکار معماری فرانک لوید رایت و نظریه ارگانیک را می توان در خانه آبشار در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا دید.

 

این خانه که در سال ۱۹۳۷ ساخته شد ، به بهترین شکل ممکن عقاید رایت در مورد معماری ارگانیک را نمایش میدهد . موارد طراحی و اجرایی را که رایت برای این خانه ویلایی در نظر گرفته بود می توان در هشت مورد زیر خلاصه کرد :نمونه پاورپوینت معماری ارگانیک 6.

حداقل دخالت در محیط طبیعی .

تلفیق حجم ساختمان با محیط طبیعی به گونهای که هر یک مکمل دیگری باشد .

ایجاد فضاهای خارجی بین ساختمان و محیط طبیعی .

تلفیق فضای داخل با خارج .

نصب پنجره های سرتاسری و از بین بردن گوشه های اتاق .

استفاده از مصالح محیط طبیعی مانند صخره ها و گیاهان چه در داخل و چه در خارج بنا .

نمایش مصالح به همان گونه که هست ، چه سنگ باشد چه چوب و یا آجر .

استمرار نمایش مصالح از داخل به خارج بنا .

رایت معتقد بود که ماهیت مصالح در ساختمان می بایست نشان داده شود به گونه ای که شیشه « به عنوان شیشه ، سنگ به عنوان سنگ و چوب به عنوان چوب به کار رود».از نظر وی « ارگانیک یعنی تلفیق شدن کل مجموعه » و در مورد ساختمان ارگانیک معتقد بود : « ساخته شده توسط افراد از درون زمین ، با تمهیداتی که خود در نظر می گیرند و با توجه به زمان ، مکان ، محیط و هدف، ممکن است آن را ساختمان محلی (folk) بخوانیم ».

در اروپا هوگو هرینگ ، معمار آلمانی ، از جمله نظریه پردازان معماری ارگانیک محسوب می شود ، چنانچه وی می نویسد : «روش هندسی ساکن و ایستا است . امروزه تمایل بیشتر به سمت ساختارهای انعطاف پذیر و در نظر گرفتن ساختمان به عنوان یک ارگانیسم زنده می باشد . آنها به سوی کالبدی ارگانیک تمایل دارند . ایده زندگی و حرکت جایگزین انتزاع ، تغییر ناپذیری و سکون می باشد . شدن به جای بودن ، این تغییر جهانی است ، همه را شامل می شود .» لذا همان گونه که عنوان شد ، عقاید رمانتیک های قرن ۱۹ در اروپا و آمریکا و بالاخص نظرات آنها در مورد طبیعت و قوانین طبیعی زیر بنای فکری  معماری ارگانیک را تشکیل می داد.

هرچند که معماری  ارگانیک برخلاف کارهای میس و کوربوزیه ، صورتی جهانی و فراگیر به خود نگرفت ، ولی با این حال پیروانی در سایر کشور ها پیدا کرد . در اروپا در بین معمارانی که طرح های آنها با اصول نظری معماریارگانیک هماهنگی داشت می توان از هوگو هرینگ و هانز شارون آلمانی ، آلوارآلتو فنلاندی و گروه دیستل در هلند نام برد . در ایران هم می توان به کارهای هوشنگ سیحون ـــ دفتر کار سیحون ، مقابر بو علی سینا و نادر شاه ـــ مهندس پاسبان حضرت ـــ پارک جمشیدیه ـــ و مهندس مهرداد ایروانیان نمونه هایی از اصول طراحی معماری ارگانیک را مشاهده کرد .

فضا های رایت بدون وجه تمایز در یکدیگر جاری نیستند . ترجیحا مرز و شکافها و تقسیم بندی هایی نسبت به یکدیگر در بین آنهاست و با مولفه هاس کوچک تداخلی فضا ها در یکدیگر ادغام می شوند به عقیده رایت هر ساختمان به منزله نوعی بازبینی فضایی ادراک می شود و در رابطه با محیطی که در آن قرار می گیرد به مثابه بخشی از محوطه محیط و چشم انداز طبیعت محسوب می شود .در سرتاسر تاریخ به دو گرایش متفاوت تاکید می شود « گرایشی به سوی دنیای عقلانی و هندسه و گرایشی دیگر بهسوی دنیای غیر عقلانی و ارگانیک » دو شیوه متفاوت سر کار داشتن با محیط یا تسلط پیدا کردن بر آن .

رویکرد های متضاد به این مساله در تمام فرهنگها هم فرهنگهای اولیه و هم جدید وجود داشته است . تمایز بین ادراک های ارگانیک و هندسی حتی امروز نیز در نقاشی و معماری وجود دارد . این رویکرد ها همواره روشهایی تکراری بوده اند به گونه ای که نمی توان یکی را بر دیگری مقدم دانست .همان گونه که کلود براگدون ، دوست صمیمی سالیوان و ویراستار کتاب « گپ های کودکستانی » در سخنرانی ای با عنوان معماری ارگانیک درانستیتوی هنری شیکاگو به سال ۱۹۱۵تشریح کرده است ، معماری در سرتاسر جهان و در تمام جهان و در تمام دوران ها با دوگانه گی اجتناب ناپذیری دو قسمت شده است : یا ارگانیک بوده ( و بدین ترتیب ارگانیسم طبیعی پیروی میکرده ) یا ترتیبی arrang بوده است ( یعنی بر طبق برخی آرمان های اقلیدسی که به دست انسان ابداع شده ) .با در نظر گرفتن اینکه از سویی گوتیک و ارگانیک در تلاش بیان آزاد بودند . و از سویی دیگر رنسانس و ترتیبی از قوانین از پیش تعیین شده پیروی می کردند آنگاه ساده انگارانه خواهد بود که بگوییم در واقع تمام خلاقیت ها باید هم ارگانیک باشند و هم ترتیبی .

معماری وجود ندارد مگر اینکه ارگانیک باشد، و نیز معماری وجود ندارد مگر اینکه در عین حال ترتیبی نباشد ( لوید رایت ) .

خود براگدون اضافه می کند که شاهکارهای معماری ، هم ارگانیک اند و هم ترتیبی . حل و ذوب شدن با گرمای خلاقیت ( ارگانیک ـــ روانی ) ، که بی تردید مرحله اساسی آفرینش است ، خود به خود فقط یکی از مراحل آفرینش را تشکیل می دهد .انتخاب ، راهنمایی و ترتیب ( عقلانی ) مرحله ای دیگر و در عین حال بسیار مهم برای آفرینش به شمار می آید . و کار هنری ـــ یا معماری تنها زمانی کامل است که این دو مرحله ، بخش های مربوط به خود را به خوبی برقرار کرده باشند .

معماری ارگانیک : در تماس نزدیکی با طبیعت ، حاصل حس های شهودی سرشار از گوناگونی فرم ، طالب ویژگی اثر  تخیل شهودی ، واقع گرا و طبیعت  گرا ، فرم ها بر اساس آزاد از هندسه فرم های پویا ، حاصل تماس با واقعیت ،  فرم های بی قاعده و ساختار مانند ارگانیسمی که بر طبق قانون وجودی خود و با نظم ویژه خود که هماهنگی با کارکرد ها و محیطش است مانند گیاه یا هر ارگانیسم دیگر رشد می کند ، بوجود می آید .

نمونه پاورپوینت معماری ارگانیک 7.

اما معماری غیر ارگانیک: حاصل تفکر ، اثر تخیل ساختاری ، تحقیر کننده طبیعت، آرمان گرا ، طالب عمومی بودن ، فرم های ایستا ، حاصل آموزش ، فرم ها بر اساس هندسه، فرم های باقاعده(کلاسیک) میباشد.

نمونه پاورپوینت معماری ارگانیک 8.

رایت در توصیف معماری ارگانیک در سال ۱۹۳۹ به معماران انگلستان می گوید: من برای شما معماری استقلال جدیدی می آورم … معماری ارگانیک تقریبا به معنای جامعه ای ارگانیک است . آرمان های ارگانیک ساختمانی صحیح با قوانینی که زیبایی گرایی خارجی یا صرفا سلیقه آنها را تحمیل میکند مخالف است نیز مردمی که چنین معماری ا ی به آنان تعلق دارد با چنین تحمیلات خارجی بر زندگی ، که هیچ یک با طبیعت و خصلت انسانی که او در رابطه با کارش یافته و مکانی را که به خاطر آن می تواند خوشبخت و مفید باشد همگام نیستند ، مخالفند …

نمونه پاورپوینت معماری ارگانیک 9.

به نظر می رسد در هیچ دوره ای زیبای مدت زمانی متمادی معنی نداشته است. به گمان من زمان آن فرا رسیده است که زیبایی دست کم برای زمان ما معنایی بیابد … در این عصر مدرن ، هنر و علم و مذهب ، هر سه به هم در می آمیزند و به وحدتی نایل می آیند که معماری ارگانیک در مرکز آن قرار دارد .و بالا خره کاتا لوگ نمایشگاه اثاث خانگی که با عنوان طراحی ارگانیک در نیویورک تشکیل داده شده بود حاوی این تعریف بود : طرح را زمانی می توان ارگانیک نامید که سازماندهی هماهنگی بین اجزاء در درون کل بر طبق ساختار ماده و کاربرد آن وجود داشته باشد . با این تعریف هیچ نوع تزئینات بیهوده یا غیر ضروری وجود نخواهد داشت . اما سهم زیبایی بدین ترتیب عظیم خواهد بود : در انتخاب مناسب ماده در بهبود دید و در برابر زندگی عقلانی اشیاء که به خاطر ما به وجود می آورند .

همان طور که قبلا گفته شد تعریف دقیقی درباره ارگانیک و معماری ارگانیک وجود ندارد معهذا سه اصل ذیل یک طرح کلی ساده را ارائه می دهد :

طبیعت به عنوان الگو : در نوعی گریز رمانتیک از شهر های بزرگ و تمدن فنی ، ادعا این بود که طبیعت و قوانین آن تنها راه و آموزگار است .

فرد گرایی : در فلسفه ای که گرایشهای روشنگری را مورد شک قرار می دهد ، به کمک واسطه های روانشناختی ، خود مختاری فردی و شخصیت مستقل فردی ترقیب می شود .

ملی گرایی : همبستگی با کشور ، فرهنگ ، مذهب و سنتهای خود که در کنار بینش جهان وطنی جنبش فرد گرایی قرار گرفته است .

از این اصول سه صفت و خاصیت اساسی معماری ارگانیک  بیرون کشیده می شود :

ساختمان به مثابه یک عنصر طبیعی : این به این معناست که ساختمان های ارگانیک بر خلاف عقاید لوکوربوزیه ، همچون پروانه های سبک بالی نیستند که بر فراز مرغزاری در پرواز باشند بلکه یک جزء کامل محکم و فروتن از محیطی را تشکیل میدهند که از آن روئیده می شود و نیز به این معنا که از این پس به تنها رنگ سفید که منطقی و خنثی است و چیزی بیش از برخی تجربه های حجمی را ارائه نمی دهند در عوض تمامی طیف گرم و رنگینی که با محیط هماهنگی دارد به کار برده می شود .

ساختمان به مثابه یک عنصر متشخص : هر فعالییت معماری ، در برنامه ای که دارد ، در شرایط اقتصادی حاکم بر آن ، در شرایط مکانی و فردی اش و رابطه با نیازهای روان شناختی صاحب و استفاده کننده اش ، وضعیتی منحصر به فرد دارد و بنابراین در طراحی ساختمان تمامی این جنبه ها باید در نظر گرفته شود .

فرم نتیجه تخیلات انتزاعی روشنفکرانه نیست ، بلکه با توجه به خیر و صلاح هر فرد آفرینش می باید و به عنوان یک تمامیت استنباط می شود و به گونهای هنرمندانه تفسیر می گردد ، مراحل تکامل یک بنا هرگز از بیرون به درون صورت نمی گیرد ، بلکه همواره از فضا های درونی آغاز می شود . در این زمینه  معماری ارگانیک در رابطه با طراحی فضایی ، منطبق با « نظریه طراحی فضا » است که به وسیله آوگست اشمارسوف ، که بر ابعاد فضایی معماری تاکید داشت ، در حوالی ۱۹۰۰ تکمیل شد در نهایت معماری به عنوان یک مجموعه آثاری هنری، یک اثر همه جانبه هنری در نظر گرفته می شود که در آن تمام جزئیات حتی مبلمان نیز طراحی می گردد.

 ساختمان به عنوان یک عنصر سنتی : هر خانه باید شخصیت ویژه خود را به دست آورد و نه تنها از طریق نقشه ساختمانی ، محیط و شخصیت فردی که برای او ساخته شده است ، بلکه در رابطه با کشوری که در آن جا بنا می شود و بر اساس سنتهایی که در آنها ریشه دارد . این موضوع بایستی که در انتخاب نوع مصالح ، روش ساختمانی و بیان و زبان طراحی تجلی یابد .

نمونه پاورپوینت معماری ارگانیک 10.

وقایع هنری و فرهنگی محمل مهمتری برای معماری ارگانیک بودند ، جنبش رمانتیک ، فردگرایانه و ضد تاریخ « هنر نو» تاثیراتی در این معماری داشت همچنین اکسپرسیونیسم که با عناصر اسطوره ای و ضد جمع گرایانه اش ، نه تنها الهامات فرمال ، بلکه شوق برقراری نظم های آیینی و اسطوره هنرمند به مثابه ابرمرد را نیز به وجود آورده بود . اما از طرفی خردگرایی در تمام مراحل مختلف خود ، شانه به شانه معماری ارگانیک حرکت می کرد . در هر صورت وابستگی ها و همنوایی های متعدد نباید این تصور را القا کنند که معماری ارگانیک چیزی به جز یک پدیده کاملا منفرد و مربوط به هنرمندانی منفرد بود هنرمندانی که به صورت گسترده تاثیرات خارجی را نادیده می گرفتند و سرسختانه در مقابل گروه بندی ها مقاومت می کردند و مصرانه تداوم سبک فردی خویش را هدف قرار می دادند .

این یک واقعیت است که در گرما گرم چنین تداومی ، نوعی تنوع اعجاب برانگیز از فرم ، توان بسط و تکامل  پیدا کرد ؛ و آن ناشی از غرض و هدف صریح معمار در مجاز شمردن تنها یک الگو بود « طبیعت » که برای هر هدفی ، فرمی خاص و مناسب و نتیجتا همواره متفاوت را به تدریج به وجود می آورد.برقراری چنین برداشتی ، تنها به کمک یک انزوا جویی مصنوعی نسبت به جریانات اصلی وقایع سیاسی ، فنی و فرهنگی امکان پذیر بود . با توجه به این موضوع ، معماری ارگانیک عبارت از نوعی بیان معماری حاکی از جدا کردن فرد از واقعیت اجتماعی است . معماری ارگانیک که به اندازه اکسپرسیونیسم افراطی نیست ، پایداری و بقای خود را مدیون جهان بینی معتدل و قابل انعطاف خود است .

معماری ارگانیک به گونه انتزاعی مفید نیست بلکه به معنی دقیق کلمه کارکردی است . ما هنوز هم شدیدا عادت داریم که به خانه انگار تصویری از آن است بنگریم و حتی بهترین منتقدان اغلب در تحلیل پلانها مقاطع و نماها نسبت به تحلیل ساختار کلی و مفهوم فضایی ساختمان بهتر عمل می کنند معماری ارگانیک بر روی ساختار متمرکز می شود و به آن صرفا از دیدگاه فنی نمی نگرد بلکه آن را مجموعه ای از تمام فعالیتهای انسان و احساسات مردمی که از آن استفاده خواهند کرد در نظر میگیرد .معماری زمانی ارگانیک است که آرایه بندی فضایی اتاق خانه و شهر برای سعادت جسمانی روانی و معنوی انسان برنامه ریزی شده باشد . بنابراین ارگانیک بر مبنای ایده اجتماعی بنا شده است و نه بر مبنای ایده تجسمی ( فیگراتیو ) ما تنها زمانی می توانیم معماری را ارگانیک بنامیم که پیش از آن که انسان گرا باشد انسان بدون را هدف گیرد .

همان طور که گفتیم کاربرد معمارانه واژه ارگانیک از دیرباز آغاز و آشفتگی زیادی را در بر داشته است . هیچ واژه ای ـــ و قطعا هیچ صفتی ـــ وجود ندارد که معنای آن تاحدی تقریبی نباشد . با وجود این دو تصور غلط وجود دارند که باید در برابر آن محتاط بود .یکی از این دو طبیعت گرایی است . وقتی نمی گوییم باید چشمان خود را به طبیعت بدوزیم خطر این اشتباه وجود دارد که بپذیریم باید از طبیعت تقلید کنیم. احتمال سقوط به این اشباه ویژه زیاد است زیرا پشتیبانان معماری ارگانیک فکر می کنند معابد مصری و گوتیک بسیار طبیعت گرایانه اند .

نمونه پاورپوینت معماری ارگانیک 11.

می توان بر اساس گفته های رایت این طور بیان کرد که معماری ارگانیک با رایت آغاز و با مرگ او رو به پایان نهاد . برای روشن شدن این مطلب به نقل قولی از رایت درباره خود و ارگانیک توجه کنید :

او گفته شهر ها را دوست ندارم و فکر می کنم شهر ها عمر خود را کرده اند. امروزه زندگی شهری عادتی بیش نیست و به آن نیازی نداریم . شهر سد راه ترقی انسان ها است اگر درک کافی می داشتیم بدون شهر کارها خیلی خوب پیش میرفت . انسانهای با شعورتر مدام در حال ترک شهرهای خود هستند و آنان که مانده اند نیز تنها به سبب عادتی دیرین مانده اند . آنچه که نیاز داریم پیوند میان شهر و روستاست . من در سال ۱۹۳۳ شهر « برود اکر » را با چنین نگرشی طرح کردم که بدون اینکه شهر باشد تمام امتیاز های شهر را داراست . با این بینش روستا نیز به کمک چنین ویژگی های ساختمانی از ورطه نجات می یابد . یعنی بی آنکه چیزی نابود گردد خانه ارگانیکی را می توان در هر نقطه بنا کرد در روستا نیز می توان بدون نابودی روستا شهری ارگانیک بنا نهاد . بدیهی است که این روند در حال تکمیل است و چیزی نیست که من اختراع کرده باشم … در شهر جایی برای معماری باقی نمانده است همه چیز را اتومبیل ، تلفن ، تلگراف ، تلویزیون و رادیو نابود کرده اند . چون تمام این مزایا در روستا ها نیز وجود دارد دیگر شهر امتیازی بر روستا ندارد شهر ها رو به زوال اند .معتقدم که بزرگترین گام من در معماری ، وقف خودم در راه معماری بوده است.  من نه از مد پیروی کرده ام و نه فقط ساختمان ساخته ام . حال اگر مایل بودید ، می توانید بگویید که من تنها مولف معماری ارگانیک هستم .

معمار بایستی یک پیامبر باشد . . . یک پیامبر به مفهوم واقعی کلمه . . . اگر او قادر نباشد حداقل ده سال جلوتر را ببیند ، نمی توان او را یک معمار نامید .( فرانک لوید رایت )

 

برای دانلود پاورپوینت معماری ارگانیک در پایین بر روی لینک دانلود کلیک کنید.پاورپوینت معماری ارگانیک

دانلود

عنوان :پاورپوینت معماری ارگانیک

تعداد صفحه : ۴۸ اسلاید

رمز فابل : memarino.ir

حجم : ۷٫۱۵mb

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *