پروژۀ ضوابط طراحی مدرسه

پروژه ضوابط و استانداردهای طراحی مدرسه (۲۵ ص – word )

مدرسه یا مکتب، مکان آموزشی است که برای آموزش دانش آموزان تحت رهبری معلمان طراحی شده است. در زبان امروزی به مکان‌های آموزشی پائین‌تر از سطح آموزش عالی که، آموزش عمومی در آن‌ها صورت می‌گیرد، گفته می‌شود.

پروژه ضوابط و استانداردهای طراحی مدرسه، ۲۵ ص (word)، شامل سر فصل های زیر می باشد.

فهرست

صندلی ثابت و میزچه متحرک

بار

استانداردها و توصیه ها و ضوابط

نور

نسبت ابعاد

صدا

شکل

پارامتر های مختلف کلاس درس

كاربريهاي سازگار و ناسازگار

مدرسه ابتدایی “اِریکا مان”

طراحی فضاهای آموزشی

طراحی اصولی شکل کلی فضای معماری


صندلی ثابت و میزچه متحرک
۱۰۴  cm
۵۸  cm
۰٫۶۰  cm
صندلی تئاتری (تاشو) و میزچه لولایی
۱۰۴ cm
۵۶ cm
۰٫۵۸ cm
صندلی تئاتری (نئاتر) وپیشخوان لولایی
۹۱cm
۵۶  cm
۰٫۵۱ cm
پیشخوان یکپارجه ثابت و صندلی گردان
۱۰۹ cm
۶۶ cm
۰٫۷۲ cm
پیشخوان یکپارچه ثابت و صندلی آزاد
۱۰۹ cm
۵۸ cm
۰٫۶۳
میز دو نفری و صندلی گردان محوری (با راهرو طولی(
۹۱(۸۶) cm
۶۱cm
۰٫۷۳
میز متصل با پشتی ردیف جلو و صندلی تاشو
۸۶ cm
۵۳cm
۰٫۴۵ cm
صندلی ثابت و میزچه لولایی
۹۹ cm
۶۱cm
۰٫۶۰
پیشخوان یکپارچه و صندلی کشویی گردان
۱۱۴ cm
۶۶cm
۰٫۷۵cm

 

بار:

استاندارد لازم در ایران ۴۰۰ کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته می شود.

استانداردها و توصیه ها و ضوابط

استانداردها و توصیه ها و ضوابط:

استانداردهای توصیه شده برای کلاس درس: محل قرار گیری طبقه همکف(حداکثر تا طبقه دوم)
بار زنده (kg/m*m) 400
نسبت ابعاد
۱:۱٫۴
ارتفاع (تابعی از نور و ( ۳)(m)
حجم فضا بر نفر(متر مکعب( ۲٫۵
مقاومت در برابر عبور صوت(db)
دیوار

۴۵-۳۵
کف و سقف

۴۵
فاصله شنونده تا تخته (m)
حداقل ۳
حداکثر
۲۵(۶)برابرطول پرده
زاویه دید نسبت به تخته
≥ (۳/۱)tan

محل ترجیح دارد که کلاس های درس درطبقه همکف وحداکثر تا طبقه دوم قرار گیرد,به دلایل: ۱٫عدم استفاده از آسانسور برای حجم بالای استفاده کنندگان( در مدت کولاهتر از )min10 .2برای کلاس ها با ظرفیت زیاد,شیبدار نمودن و یا سکو بندی کف الزامی است که سهولت اجرای آن در طبقه همکف بر این ایجاب می افزاید.

نور
۱٫حداکثر فاصله محل کار از پنجره از دو برابر ارتفاع پنجره بیشتر نباشد. ۲٫برای کلاس های مجهز به وسائل سمعی و بصری امکانات تاریک کردن فضا پیش بینی شود. ۳فضاهای داری امکانات سمعی و بصری,چنانچه گنجایش تا حدود ۱۵۰ نفرباشد. ۴٫برای گنجایش های بیشتر از ۱۵۰ نفر باید از نور مصنوعی استفاده شود و تمهیداتی برای کنترل مقدار و شدت و ضعف آن اندیشیده شود.

نسبت ابعاد
گرچه تناسب ابعاد یک فضا از ضابظه های مختلفی پیروی می کند ولی تناسباتی که مورد قبول استانداردهای مختلف برای حداکثر نسبت طول و عرض کتاس درست است,از۳/۱:۱ تا ۷/۱:۱ متغیر است .نسبتی که اکثرا با آن توافق دارند۴/۱:۱ می باشد. از نظر ارتفاع در بیشتر موارد ۳ مترمتناسب است و نسبت حجم فضا بر نفر برای کلاس های کوچک ۵/۲ مترمکعب(حداقل)و برای کلاس های بزرگ ۵/۴ متر مکعب توصیه شده است که به طورکلی برای تامین نور طبیعی و مصنوعی,تهویه و طنین صدا اندازه مناسبی است.

صدا:

استاندارد مقاومت در مقابل عبور صدا برای دیوار های اتاق درس ۴۵-۳۵ dbدسی بل) و برای کف و سقف db 45 در نظر گرفته می شود.می توان به منظور تامین یکنواختی فضا تمهیدات آکوستیکی در بدنه کلاس رامورد نظر قرارداد. حداکثر فاصله بین سخنگو و شنونده وبدون استفاده از وسایل کمکی m 25 است.با این ترتیب که شنوندگان در داخل زاویه ۱۴۰ درجه ای قرار می گیرند که راس آن محل استقرار سخنگو است.

شکل:
تقلیل فاصله استاد و دانشجو به حداقل ممکن می تواند مهمترین ضابطه برای طرح اتاق درس باشد چون باعث می شود که ارتباط بین دونفربهترشود,به طوریکه:

.۱احتیاج به صدای آرام تر و فشار فیزیکی کمتر
۲٫به وسائل سمعی بصری کمتر و کوچکتر و ارزانتری نیاز است.
– استانداردهای متداول جهانی برای عناصر موجود درکلاس درس,فواصل و اندازه هایی را که در ارتباط و تابعی از یکدیگر می باشند,به شرح زیر مشخص می نماید تا مد نظر طراح قرارگیرد.
میزوصند لیها   به صورت یکپارچه باشند.

فاصله از دیوار جلو تا پشت صندلی های ردیف اول m 3 باشد.

فاصله صندلی ها پشت تا پشت cm90 و با فاصله مرکز تا مرکز تا مرکزcm 60 .

تعداد صند لی ها در هر ردیف تابعی از زاویه مخروط دید است.عرض ردیف کنتر از ۷ صندلی: عرض ردیف کمتر از ۷ صندلی : عرض کل راهروهای داخل کلاسm 1.80 . عرض ردیف بیش از ۷ صندلی :عرض کل راهرو های داخل کلاس m 2.40. اگر بیش از ۵۰ صندلی در کلاس وجود داردباید درب دومی نیز وجود داشته باشد. در مواردی که بیش از ۷ صندلی در عرض و تعداد درب ها ۲ می باشد,m 0.90 عرض اضافی در انتهای کلاس باید وجود داشته باشد و در غیر این صورت فاصله صندلی عقبی با دیوار بیش از ۰٫۶۰ باشد. کف کلاس بعد از ردیف هشتم باید شیب دار بوده و ارتفاع آن برای دید مناسب باشد. میزان نور در کلاس ها باید با ابعاد و مساحت آن متناسب بوده و مصالح سقف و دیوارها وکف طوری انتخاب شود که از نظر انعکاس نور و یا صوت مشکلاتی پیش نیاید.  فاصله دورترین بیننده به طور معمول در صورت استفاده از تخته گچی یا پرده نمایش به اندازه ۶ برابر طول پرده در نظر گرفته شود(فاصله اولین وآخرین ردیف از دیوار جلو تابعی از طول پرده است) برای کلاس با ظرفیت بیش از ۴۰ شاگرد سکویی به ارتفاع cm20 و عرضcm120  برای استفاده در نظر گرفته شود.  در صورت استقرار صندلی ها به صورتی که هر صندلی در خط میانی دو صندلی جلویی خود قرار گیرد می توان شیب کلاس را کمتر کرد.  زاویه دید نسبت به تخته سیاه, پرده اسلاید یا… نباید کمتر از زاویه ای با تانژانت ۳/۱ ,که تشخیص حروف و اشکال را مشکل می کند, باشد.
.

.

.

برای دریافت پروژه ضوابط و استانداردهای طراحی مدرسه ، در پایین بر روی لینک دانلود کلیک کنید.


 عنوان : پروژه ضوابط و استانداردهای طراحی مدرسه (word)پروژۀ ضوابط طراحی مدرسه

تعداد صفحه : ۲۵ صفحه

حجم:۶۴۰kb

رمز فایل: memarino.ir

دانلود

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *