مطالعات طراحی دانشکده دندانپزشکی(2)

پروژه مطالعات طراحی دانشکده دندانپزشکی (۵۱ ص – word )

دانشجویان دندانپزشکی، غالباً مکان های متمرکز را برای دانشکده ترجیح می دهند. بدیهی ترین نوع انتخاب، یک مجتمع دانشگاهی (UNIVERSITY CAMPUS) است که امتیازات خاصی را در بردارد. چنین مجتمعی علاوه بر فراهم نمودن یک زندگی فرهنگی غنی برای دانشجویان و هیات علمی، محیط دلپذیری را نیز فراهم می آورد.

پروژه مطالعات طراحی دانشکده دندانپزشکی، ۵۱ ص (word)، شامل سر فصل های زیر می باشد.

فهرست

انتخاب محل و موقعیت

ارتباطات فضاها

طراحی مدولار

بخش علوم پایه

آزمایشگاه های نشسته

آزمایشگاه های ایستاده

آزمایشگاه پاراکلینیکی

بخش های درمانی

تشخیص و آزمایش

کلینیک عمومی

کلینیک تخصصی

طراحی کلینیک های اتاقک دار

سمینارها

سخنرانی ها

مطالعه و تحقی

پشتیبانی آزمایشگاه ها و کلینیک ها

تحقیقات

بهداشتکاران دهان و دندان

اداره دانشکده

تسهیلات دانشجویان

پیوست


انتخاب محل و موقعیت

مکان های ارجح:

دانشجویان دندانپزشکی، غالباً مکان های متمرکز را برای دانشکده ترجیح می دهند. بدیهی ترین نوع انتخاب، یک مجتمع دانشگاهی (UNIVERSITY CAMPUS) است که امتیازات خاصی را در بردارد. چنین مجتمعی علاوه بر فراهم نمودن یک زندگی فرهنگی غنی برای دانشجویان و هیات علمی، محیط دلپذیری را نیز فراهم می آورد. در این مجتمع، خوابگاه ها و سایر خدمات دانشجویی بیش از سایر حالات، آماده و در دسترس خواهند بود. اگر این مجتمع دارای یک دانشکده پزشکی نیز باشد، در این صورت دانشجویان و هیات علمی دانشکده دندانپزشکی می توانند ارتباط علمی نزدیکتری با سایر متخصصان بهداشت و سلامتی برقرار نمایند. انتخاب یک مکان در یک مرکز بهداری (بهداشتی) هم، مناسب است. زیرا که چنین جایی امکان استفاده از تاسیسات پیچیده پزشکی را میسر ساخته و همه روزه فرصت های زیادی برای همکاری نزدیک بین متخصصین فراهم می نماید. موقعیت مرکزی دانشکده دندانپزشکی در شهر، غالباً مراجعه بیماران را برای آموزش های بالینی دانشکده تسهیل می نماید.

توپوگرافی و ابعاد زمین:

زمین های بلند (مرتفع) با شیب طبیعی مناسب هستند ولی ارتفاع آنها نباید آنقدر زیاد باشد که دسترسی پیاده را مشکل نماید. در چنین شرایطی، امکان ورود بیماران از سطح زمین (همکف) و یک سرویس رفت وآمد به محوطه اصلی باید وجود داشته باشد. یک سطح شیبدار ملایم امتیازاتی دارد زیرا که ورودی هایی در دو سطح بدست می دهد و ترافیک (ازدحام) ورودی و خروجی ساختمان به طور طبیعی بین این دو سطح تقسیم می شود. دراین حالت حرکت مراجعین (اعم از دانشجو، هیات علمی و بیماران) به راحتی در مسیرهای جداگانه داخل ساختمان هدایت می شود. محل انتخاب شده همچنین باید دارای اندازه مناسبی باشد تا امکان توسعه بعدی را فراهم سازد. در جاهایی که قیمت زمین مناسب باشد و تجهیزات کافی برای پارکینگ طراحی شده باشد، یک محوطه ساختمانی که حداقل ۱۰ الی ۱۲ آکر (جریب) را بپوشاند، مقرون به صرفه است.

خدمات عمومی:

فاضلاب، آب، برق، تلفن و گاز باید در محل وجود داشته باشد و یا اینکه با هزینه مناسبی به محل کشیده شود. این تاسیسات باید ظرفیتهای کافی داشته باشند.

حمل و نقل و پارکینگ:

حمل و نقل عمومی و راحت، یک ضرورت است. باید دانست که با وجود خدمات شبانه روزی (تمام ساعته)، ازدحام همواره امری همیشگی خواهد بود. حمل و نقل خوب عمومی، اساساً می تواند از مشکل پارکینگ جلوگیری نماید. این امر همچنین راحتی خیال و تامین خدمات لازم برای کارمندان اداری دانشکده را آسانتر می سازد. حتی با وجود حمل و نقل مناسب، جاده های اصلی باید دانشکده را به طور مستقیم با شریان های اصلی ترافیک محل مرتبط نماید. همچنین باید پارکینگ های جداگانه ای برای دانشجویان، هیات علمی و بیماران در محل دانشکده در نظر گرفته شوند عموماً یک محل پارک برای هر عضو تمام وقت هیات علمی مناسب است.

ارتباطات فضاها

ترتیب قرارگیری بسیاری از عناصر یک دانشکده، به وسیله میزان تحرک و جابه جایی دانشجویان، اساتید، بیماران و ملزومات تعیین می شود.

کلینیک ها:

مهمترین و موثرترین راه جلوگیری از ازدحام در داخل دانشکده، جداسازی فیزیکی خدمات کلینیکی از بقیه قسمت های دانشکده می باشد. هیات علمی جداگانه ای که در کلینیک ها مستقر شده اند، روزانه تعداد زیادی بیمار را ویزیت می نمایند، بیمارانی که حضورشان در هر جای دیگر دانشکده می تواند مزاحم و مختل کننده فعالیت های آموزشی باشد. خدمات کلینیکی، منطقاً ماهیت فیزیکی دارند. بنابراین جداسازی فیزیکی آنها می تواند مقررات خشکی را که باعث منع تردد مابین آنها و سایر فضاهای علوم پایه است، به صورت موفقی حل نماید. به هرصورت، برای موفقیت طرح احتمالاً نیاز به جایگزینی فضاهای متمرکز کلینیکی ضرورت می یابد که بر اساس آن، دانشجویان بتوانند بین قسمت های کلینیکی و علوم پایه، بدون مخدوش ساختن جریان کار عادی دانشکده، تغییر مکان دهند. تیم های طراحی میبایستی مشکلات محتمل این تغییر مکان ها را در حالت های پر ازدحام دانشکده حل نمایند.

علوم پایه و آزمایشگاه های پاراکلینیکی:

فعالیت ها و اشتغالات دانشجویان سال های اول و دوم، عمدتاً در این فضاها محدود می شود. با جایگزین این فضاها در یک فاصله معقول و نزدیک با سایر خدمات مورد استفاده این دسته از دانشجویان، رفت و آمدهای داخل دانشکده به حداقل رسیده و کاهش قابل ملاحظه ای می یابد. بهر صورت از آنجا که ساعات کار آزمایشگاه ها معمولاً برای یک نصفه روز تمام زمانبندی می شود و دانشجویان مربوطه به صورت نوبتی فقط یکبار در روز به آن مراجعه می نمایند، جایگزینی این نوع فضاها در طبقات دیگر و یا شعبات دیگر (Wings) به خوبی می تواند قسمتی از مشکلات خاص دانشکده در مورد ترتیب قرارگیری فضاها را حل نماید. دیاگرام شماره ۱، ارتباطات فضایی بخش های کلینیکی و پارکلینیکی یک دانشکده را نشان می دهد که می توانند در طبقات یا باله های آموزشی مختلف، جایگزین گردند. تمام تسهیلات مورد نیاز دانشجویان در نزدیکی فضاهای اصلی کار آنان قرار داده شده است. توجه کنید به فاصله نزدیک اتاق های استراحت، رختکن و کمدهای وسایل دانشجویان با خدمات آموزشی که مورد استفاده آنها قرار می گیرد. رختکن های دانشجویان سال های اول و دوم نزدیک آزمایشگاه های پاراکلینیکی هستند در حالی که رختکن های سال سومی ها و سال های آخر، نزدیک کلینیک ها هستند. رختکن های هر دو گروه دانشجویان، به اتاق های استراحت و فروشگاههای کتاب که همگی نزدیک به ورودی قرارگرفته اند، مرتبط هستند. سالن های کنفرانس که توسط هردو گروه دانشجویان – کلینیکی و پاراکلینیکی- استفاده می شوند، از تمام قسمت ها قابل دسترس هستند. برای استقرار میکروسکوپ های الکترونی، محلی بدون لرزش و نوسان مورد نیاز است که قاعدتاً می تواند در زیرزمین باشد. این محل طبعاً برای استقرار آزمایشگاه ها، بدون نور طبیعی مناسب نیست چون استفاده کنندگان آزمایشگاه ها، بدون نور طبیعی راحت نخواهند بود. در مورد تسهیلاتی که بعد از ساعات معمول درسی هم مورد استفاده قرار می گیرند مانند اودیتوریوم – کتابخانه و فضاهای مطالعه دیگر، ایده آن اینست که در جایی قرار گیرند تا بعد از بسته شدن سایر قسمت های دانشکده، در دسترس باشند.

مطالعات طراحی دانشکده دندانپزشکی

.

.

.

برای دریافت پروژه مطالعات طراحی دانشکده دندانپزشکی، در پایین بر روی لینک خرید کلیک کنید.


 عنوان : پروژه طراحی فروشگاه و ویترین (word)مطالعات طراحی دانشکده دندانپزشکی(2)

تعداد صفحه : ۵۱ صفحه

حجم:۸٫۱۵mb

5,000 تومان – خرید


نمونه مطالعات طراحی دانشکده دندانپزشکی

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *