پروژه مطالعات طراحی دانشکده پزشکی(3)

پروژه مطالعات طراحی دانشکده پزشکی (۱۱۵ ص – word )

یکی از مهم ترین نکات در طراحی دانشکده پزشکی، نحوه ارتباط سه عنصر اصلی تشکیل دهنده آن یعنی بخش علوم پایه، بخش علوم بالینی و بیمارستان آموزشی و تحقیقاتی می باشد. به منظور تأمین بهترین امکان رفت و آمد برای دانشجویان، اعضای هیئت علمی، کارکنان، بیماران و نیز حمل و نقل تدارکات، این سه بخش اصلی می بایست علاه بر داشتن ارتباط درونی، به منظور حفظ قابلیت گسترش، هر یک به صورت عنصری مستقل به شمار آیند. نمودار صفحه بعد، نحوه جایگزینی و برقراری ارتباطات اساسی بین بخش های مختلف و جهت گسترش هر یک از آنها را نشان میدهد.

پروژه مطالعات طراحی دانشکده پزشکی، ۱۱۵ ص (word)، شامل سر فصل های زیر می باشد.

فهرست

نکات عمومی

عناصر اصلی

بخش های دانشکده

مشخصات عمومی آزمایشگاهها

انواع آزمایشگاهها

توصیه های طراحی

برنامه فیزیکی تیپ

آموزشهای عملی:

دپارتمان بیوشیمی

دپارتمان میکروبیولوژی (ویروس شناسی – باکتریولوژی)

دپارتمان پارازیتولوژی   (انگل شناسی – قارچ شناسی)

دپارتمان ایمونولوژی  (ایمن شناسی)

دپارتمان فارماکولوژی (داروشناسی)

دپارتمان آناتومی (تشریح)

دپارتمان پاتولوژی (دردشناسی)

دپارتمان هیستولوژی (بافت شناسی) – امبرلوژی (جنین شناسی)

دپارتمان فیزیولوژی

دپارتمان فیزیک ۱ و ۲

دپارتمان شیمی ۱ و. ۲

فضاهای تدارکاتی

آموزشهای نظری:

کتابخانه تخصصی

تسهیلات پژوهشی

تالارهای درس

۳-۴- دفاتر اداری دپارتمان

فضاهای جنبی:

ورودی اصلی

اداری دانشکده

فعالیتهای دانشجویی

رختشویخانه

درمانگاه

خدمات تصویری

رختکن و سرویس

نظافت ساختمان

آمفی تئاتر

بخش حیوانات

دپارتمانهای علوم بالینی در بیمارستان آموزشی

دپارتمان طب

دپارتمان جراحی

دپارتمان کودکان

دپارتمان زنان و زایمان

دپارتمان روانشناسی

دپارتمان طب پیشگیری


نکات عمومی

یکی از مهم ترین نکات در طراحی دانشکده پزشکی، نحوه ارتباط سه عنصر اصلی تشکیل دهنده آن یعنی بخش علوم پایه، بخش علوم بالینی و بیمارستان آموزشی و تحقیقاتی می باشد. به منظور تأمین بهترین امکان رفت و آمد برای دانشجویان، اعضای هیئت علمی، کارکنان، بیماران و نیز حمل و نقل تدارکات، این سه بخش اصلی می بایست علاه بر داشتن ارتباط درونی، به منظور حفظ قابلیت گسترش، هر یک به صورت عنصری مستقل به شمار آیند. نمودار صفحه بعد، نحوه جایگزینی و برقراری ارتباطات اساسی بین بخش های مختلف و جهت گسترش هر یک از آنها را نشان میدهد.

پروژه مطالعات طراحی دانشکده پزشکی

پروژه مطالعات طراحی دانشکده پزشکی(2)

 عناصر اصلی

بخش های عمده در دانشکده پزشکی عبارتند از:۱- آموزش عملی. ۲- آموزش نظری. ۳- فضاهای جنبی. ۱- آموزش عملی که شامل دپارتمان های آزمایشگاهی که عبارتند از: دپارتمان پاتولوژی (آسیب یا درد شناسی). دپارتمان میکروبیولوژی ( میکروب شناسی) (ویروس شناسی). دپارتمان بیوشیمی. دپارتمان فارماکولوژی (داروشناسی). دپارتمان فیزیولوژی. دپارتمان ایمونولوژی (مصون شناسی یا ایمن شناسی). دپارتمان هیستیولوژی (بافت شناسی). دپارتمان آناتومی (تشریح). دپارتمان آمبرلوژی (جنین شناسی). دپارتمان پارازیتولوژی (انگل شناسی). دپارتمان بیوفیزیک (فیزیک شناسی). ۲- آموزش نظری. کلاس های درس، تدریس آزمایشگاهی و آمفی تئاتر. کتابخانه مرکزی دانشکده و کتابخانه های اختصاصی هر دپارتمان. موزه دپارتمان های اختصاصی و مورد لزوم هر دپارتمان واجدالشرایط. فضاهای جنبی. اداری دانشکده. اداری هر دپارتمان به صورت اختصاصی. مرکز نشریات وچاپ (فتوکپی، زیراکس و نظایر). آمفی تئاتر بزرگ دانشکده. کارگاه و تعمیرات. رختشوی خانه. مجتمع نگاهداری حیوانات. مرکز تلفن داخلی + پست. انبارهای مرکزی و انبارهای هر دپارتمان اختصاصی. نمازخانه. مراکز تأسیسات + محل نظافت و نگاهداری و تجهیزات بهداشتی و رختکن ها. سرایدار. فضای تدارکاتی و سرویس دهنده آزمایشگاهی. رستوران  (سرو ساده).

مشخصات عمومی آزمایشگاه ها

نکات زیر در مورد کلیه آزمایشگاه ها صادق می باشند: ۱- فضاهای آزمایشگاه – آزمایشگاه از سه بخش عمده تشکیل یافته است. فضای اصلی آزمایشگاه که کلیه آزمایشات در آن انجام می شود و برحسب رشته های مختلف آزمایشگاهی و میزان آزمایشات می تواند به جز فضاهای مختلف تقسیم گردد. فضاهای خدماتی یا ثانوی آزمایشگاه که شامل اتاق های پرسنل، سرویس و رختکن، انبار، بایگانی و سایر فضاهای خدماتی و تأسیساتی می شود. سیر کولاسیون ها و ارتباطات که فضاهای مختلف آزمایشگاه را به یکدیگر متصل می سازند. ۲- زیر بنای آزمایشگاه اگر برای کار هر تکنسین سه متر طول میزکار (عرض ۷۵ – ۶۰ سانتیمتر) پیش بینی گردد و اگر ۵/۱ متر نیز عرض جهت نشستن، ایستادن و تحرک در نظر گرفته شود، زیر بنای لازم جهت کار هر تکنسین حدود۷۵/۶ متر مربع خواهد بود. اگر همین مقدار زیربنا را جهت استقرار وسائلی از قبیل یخچال، انکوباتور و دیگر وسائلی که به علت بزرگی قابل استقرار بر روی پیشخوان کار نیستند و فضاهایی چون انبار، اداری، رختکن، سرویس ها، محل نگهداری حیوانات و سایر خدمات وابسته به آزمایشگاه را در نظر بگیریم، فضای لازم برای کار هر تکنسین دو برابر خواهد شد و به ۵/۱۳ متر مربع خواهد رسید. در صورتیکه آزمایشگاه خدمات آموزشی ارائه دهد و یا کاربرد تحقیقاتی داشته باشد، زیربنای مورد نیاز برای هر دانشجو مسلماً بیشتر خواهد بود(حداقل۱۵ متر مربع). ۳- تأسیسات مورد نیاز آزمایشگاه: تأسیسات گرمائی، تعویض هوا و تهویه مطبوع. به کمک این تأسیسات ، دما، رطوبت هوا، درجه پاکیزگی و تازگی هوای فضاهای آزمایشگاه در تمام طول سال درحد مجاز کنترل می شود.مناسب ترین سیستم برای کنترل دما، رطوبت و پاکیزگی هوا، سیستم هوا رسانی است. زیرا کاربرد واحدهای مستقل گرم کننده یا خنک کننده (نظیر رادیاتور و فن کویل) در داخل فضاها، صرف نظر از جاگیری سطوح پائین مجاور دیوارها، امکان کنترل رطوبت و به خصوص تعویض هوا را فراهم نمی آورد.۴- آبرسانی و فاضلاب: در توزیع آبسرد مصرفی (با دمای متعارف) و آب گرم مصرفی با دمای ۶۰ درجه سانتیگراد و در دفع فاضلاب در آزمایشگاه، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:الف) شبکه آبرسانی آزمایشگاه می بایست به طور جداگانه قابل کنترل باشد و لوله های توزیع، آبسرد و گرم مصرفی را با فشار لازم به نقاط مصرف برسانند. ب) شبکه دفع فاضلاب، آب آلوده به مواد شیمیایی را از نقاط تخلیه لگن های شستشو، کفشورها و ماشین های شستشو به خارج از آزمایشگاه هدایت می کند. ج) چون تقریباً تمام شیرهای آب، روی میزهای آزمایشگاهی قرار دارند و از سوی دیگر شبکه لوله کشی آب و فاضلاب باید قابل دسترسی و کنترل باشند، انتخاب مسیر عبور لوله ها در فضاهای آزمایشگاه مسئله مهمی است. مناسب ترین راه حل پذیرفته شده بدین صورت می باشد که در پشت قفسه های زمینی میزهای کنار دیوار ۱۵ سانتیمتر (در تمام طول) و در وسط قفسه های زمینی میزهای آزمایشگاه(دوطرفه) ۳۰ سانتیمتر (در تمام طول) برای عبور لوله ها (و کابل های برق) فضای خالی پیش بینی شود.

.

.

.

برای دریافت پروژه مطالعات طراحی دانشکده پزشکی، در پایین بر روی لینک خرید کلیک کنید.


 عنوان : پروژه مطالعات طراحی دانشکده پزشکی (word)پروژه مطالعات طراحی دانشکده پزشکی(3)

تعداد صفحه : ۱۱۵ صفحه

حجم:۳۷٫۳mb

6,000 تومان – خرید


نمونه پروژه مطالعات طراحی دانشکده پزشکی(1)

نمونه پروژه مطالعات طراحی دانشکده پزشکی(2)

 

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *