نقشه اتوکد خانه مسکونی دو طبقه

نقشه اتوکد خانه مسکونی دو طبقه

  این نقشه اتوکد خانه مسکونی شامل  پرسپکتیو برش خورده ، پلان فضاها ، نما ، برش ، پلان باد بندی ،پرسپکتیو کلی ، پلان پی کنی منفرد و نواری می باشد.