پاورپوینت معماری آرامش

پاورپوینت معماری آرامش (۴۵ اسلاید)

واقعيت مهمي كه در حين مطالعه تاريخ زندگاني انسان-از همان ابتداي خلقت تا به امروز –شاهد آن بوده ايم آن است كه   تمام تلاش انسان ها را مي توان تحت عنوان حركت براي دستيابي به يك اصل و ارزش غايي خلاصه كرد:”آرامش و آسودگي”.در اين روزگاران كه زمين آبستن گذار از هزاره اي به هزاره …