پاورپوینت مرمت حوضخانه رستم بیگ

مرمت حوضخانه رستم بیگ مهاباد (۸۱ اسلاید)

اين حوض خانه در ميان دو حوض خانه ديگر ؛ يكي حوض خانه شاه درويش و ديگري حوض خانه عباس آقا قرار گرفته است.