افلاطون

گزیده از دیدگاه های افلاطون به موضوعات مختلف

  در این پست مقاله ای به صورت خلاصه و جالب در مورد دیدگاه افلاطون به موضوعاتی مانند هنر،تقلید، زیبایی و … اشاره شده است.