پاورپوینت مرمت کلیسا سپورغان

پاورپوینت مرمت کلیسای سپورغان (۱۱۵ اسلاید)

کليسا پلان صليبي شکل دارد و با آجر ساخته شده است . طول کليسا ۴۰/۱۹ متر است . عرض کليسا متفاوت و در دو اندازه متفاوت است . قسمت غربي آن ۴۰/۱۱ متر و بخشي که بازوهاي صليب مانند پلان کليسا قرار دارد ۶۰/۱۴ متر است .در وسط صحن کليسا ، چهار ستون آجري در …

مرمت حمام شیخ سلماس

پاورپوینت مرمت حمام شیخ سلماس + فایل اتوکد(۷۳ اسلاید)

پاورپوینت مرمت حمام شیخ سلماس + فایل اتوکد (۷۳ اسلاید )

پاورپوینت بررسی مرمت تخت سلیمان

پاورپوینت بررسی مرمت تخت سلیمان

پاورپوینت بررسی مرمت تخت سلیمان (۵۴ اسلاید)

پاورپوینت مرمت بقعه سید حمزه تبریز + فایل اتوکد

پاورپوینت مرمت بقعه سید حمزه تبریز + فایل اتوکد

پاورپوینت مرمت بقعه سید حمزه تبریز + فایل اتوکد (۸۲ اسلاید)

مرمت مسجد کبود

پاورپوینت مرمت مسجد کبود (۵۸ اسلاید)+فایل اتوکد

پاورپوینت مرمت مسجد کبود(۵۸ اسلاید) + فایل اتوکد مسجد کبود(پلان،نما،برش)