پاورپوینت معماری ارگانیک2

پاورپوینت معماری ارگانیک (۵۶ اسلاید)

خلق اثر معمار ی چه در چهارچوب سبک و شیوه های مختلف چه بر مبنای معماری بومی که برگرفته از اقلیم وشرایط هر سرزرمین است ، براستی هنری ستودنی است و در  خور تامل. حال اگر انسان در راه خلق این اثر به طبیعت رو کند که بستری است برای زایش خود بشر،فکر وایده او …

پاورپوینت معماری ارگانیک

پاورپوینت معماری ارگانیک (۴۸ اسلاید)

معماری ارگانیک در قرن ۱۹ توسط فرانک فرنس و لویی سالیوان شکل گرفت . اوج شکوفایی این نظریه را میتوان در نیمه اول قرن بیستم در نوشتارها و طرحهای لوید رایت مشاهده کرد .