نقشه مسجد کبود

نقشه مسجد کبود در قالب فایل اتوکد

    نقشه مسجد کبود  در قالب اتوکد (نما،برش،پلان)