پاورپوینت رابطه هنر و اثر هنری

پاورپوینت رابطه هنر و اثر هنری (۹۹ اسلاید)

هنر آنگاه آغاز می گردد که انسانی با قصد انتقال احساسی که خود آنرا تجربه کرده است آن احساس را در خویشتن بر انگیزد و به یاری علائم معروف و شناخته شده ظاهری بیانش کند.