فهرست مرمت ارگ علیشاه تبریز
مرمت بازار تبریز

پاورپوینت مرمت بازار تبریز – تیمچه مظفریه ( ۱۰۸ اسلاید)

پروژه پاورپوینت مرمت بازار تبریز (تیمچه مظفریه) ۱۰۸اسلاید

پاورپوینت مرمت بقعه سید حمزه تبریز + فایل اتوکد

پاورپوینت مرمت بقعه سید حمزه تبریز + فایل اتوکد

پاورپوینت مرمت بقعه سید حمزه تبریز + فایل اتوکد (۸۲ اسلاید)