فهرست مرمت ارگ علیشاه تبریز

پاورپوینت مرمت ارگ علیشاه تبریز (۷۹ اسلاید)

پاورپوینت مرمت ارگ علیشاه تبریز+ فایل اتوکد (۷۹ اسلاید)

مسجد حاج صفرعلی

پاورپوینت مرمت مسجد حاج صفرعلی تبریز (۴۶ اسلاید)

پاورپوینت مرمت مسجد حاج صفرعلی + فایل اتوکد

مرمت بازار تبریز

پاورپوینت مرمت بازار تبریز – تیمچه مظفریه ( ۱۰۸ اسلاید)

پروژه پاورپوینت مرمت بازار تبریز (تیمچه مظفریه) ۱۰۸اسلاید

پاورپوینت مرمت بقعه سید حمزه تبریز + فایل اتوکد

پاورپوینت مرمت بقعه سید حمزه تبریز + فایل اتوکد

پاورپوینت مرمت بقعه سید حمزه تبریز + فایل اتوکد (۸۲ اسلاید)