معماری سبک رومانسک(3)

پروژۀ پاورپوینت بررسی سبک رومانسک (۴۳ اسلاید)

معماری رومانسک بازتاب دوره ای از تاریخ تمدن غرب است که قرون وسطی نامیده می شود ؛ قرون وسطی – دوران تاریکی – به فاصله ۱۰۰۰ ساله بین فروپاشی روم و احیای دوباره آن اطلاق می شود.